Cena Francouzsko-české obchodní komory pro originální, inovativní a odpovědné firmy

Francie je země, která může mnohé nabídnout. V posledních letech to jsou zejména nejvyspělejší technologie a inovace, aktivní přístup k problematice cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí nebo podpora start-upů. Stranou nezůstává ani gastronomie, odvěký symbol Francie.

Cílem Ceny Francouzsko-české obchodní komory je upozornit na firmy, které uspěly a motivovat k aktivnímu přístupu i další společnosti či jednotlivce.

„Česká republika je pro Francouze i francouzské firmy přitažlivou destinací. Objem vzájemného obchodu neustále roste (12,4 miliardy za rok 2018) a jen Francouzsko-česká obchodní komora ročně pomůže s rozvojem podnikání v tuzemsku více než 70 francouzským firmám, kterých v současnosti působí v Česku na 500. A některé z nich za sebou mají opravdu zajímavé příběhy, velké úspěchy a ojedinělé nápady a koncepce. Právě tyto vynikající francouzsko-české příklady si zaslouží Cenu Francouzsko-české obchodní komory.“

vysvětluje Michal Macko, jednatel Francouzsko-české obchodní komory.

V rámci 6. ročníku Ceny FČOK jsou oceněny společnosti ve čtyřech kategoriích. Cílem a motivací Ceny FČOK je vyzdvihnout příklady malých i velkých firem, které vynikají ať už svým originálním nápadem či přístupem k podnikání nebo investují do vývoje či implementace nových technologií. Projekt zviditelní také společnosti, které jsou aktivní v oblasti společenské odpovědnosti nebo přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.

Nejlepší projekty v každé kategorii a vítěze vybrala devítičlenná odborná porota na základě individuálního hlasování a následné diskuse na zasedání poroty.

Kategorie a laureáti

  • Podnikatelský příběh: easy BNB
  • Technologická inovace: Veolia
  • Odpovědná firma v oblasti sociální: Accenture
  • Odpovědná firma v oblasti environmentální: Groupe SEB
  • Zvláštní cena poroty: Monsieur Bouchon

Vítěz kategorie Podnikatelský příběh: easy BNB

Cena v kategorii Podnikatelský příběh je udělena společnosti mladší pěti let nebo podnikateli, kteří jsou výjimeční svou originalitou, kreativitou a dynamickým přístupem k podnikání nebo svými finančními úspěchy prokazují potenciál dalšího růstu.

V roce 2016 dva mladí Francouzi žijící v Praze, Kevin Gestin a Faical Orakzai, dostali nápad nabízet své služby správce bytů na platformě Airbnb. Jejich služby zahrnují běžné činnosti jako úklid a komunikaci s krátkodobými nájemci, ale také nadstandartní služby jako zajištění rekonstrukce bytu, pořízení fotografií bytu pro lepší marketing nebo dokonce právní servis.

Za necelé tři roky jejich start-up pro správu krátkodobých pronájmů na portálech jako Airbnb nebo Booking.com a vzrostl o 300 %. V současnosti se easy BNB stará o 70 bytů v Praze a další plán je jasný – expanze do dalších evropských metropolí. Tito dva mladí Francouzi už v Praze zaměstnávají 25 lidí a jejich projekt natolik oslovil skupinu RSBC, že do nich investovala blíže nespecifikovanou částku na podporu růstu do zahraničí.

Porota ocenila kvalitu obchodního modelu easy BNB, který se již osvědčil I v mezinárodním měřítku. Dovedli dobře rozpoznat příležitost a využít ji a zároveň respektují pravidla a normy. Dokáží být partnerem obou stran, Airbnb i lokálních úřadů, což je v této problematické oblasti velmi záslužné. Porota také ocenila, že si pro svůj další zahraniční rozvoj vybrali Prahu jako výchozí bod a své sídlo.

Dalšími finalisty kategorie byly společnosti Epdor a Monsieur Bouchon.

Vítěz kategorie Technologická inovace: Veolia

Cena v kategorii Technologická inovace je udělena společnosti, která v roce 2018 vyvinula nebo implementovala významnou technologickou inovaci v oblasti výroby nebo služeb, a zvýšila tak kvalitu produktu/služby, celkovou produktivitu nebo obrat společnosti.

Společnost Veolia na základě poptávky investora vyvinula pro budovu V-Tower na pražském Pankráci unikátní systém tepelného hospodářství, který využívá vodovodní sítě jako obnovitelného zdroj tepla. Třicetipatrový bytový dům díky technologickému řešení od Veolia využívá k vytápění i chlazení tepelné čerpadlo, které umí získávat využívat teplo z okolního prostředí.

Důležité pro fungování tohoto principu je stabilita zdroje tepla. Tepelné čerpadlo, které je napojeno na přívodní řad o teplotě 6-11°C, má tedy v tomto případě stabilní zdroj nízkopotencionálního tepla a až dvakrát větší účinnost než v klasické variantě. Špičkové odběry tepla jsou řešeny dodávkou ze sítě dálkového vytápění. Dříve se podobné systémy využívaly ve vodojemech, ale aplikace na vodovodní potrubí je novinkou.

Technologická inovace umožnila pokrýt 75 % potřeby na vytápění budovy V-Tower a získané teplo je o 30 % levnější než v případě plynových kotlů. Projekt získal certifikát Leed Platinum za ohleduplnost k životnímu prostředí.

Porota inovaci ocenila jako skvělý příklad komplexního projektu cirkulární energie, který je navíc aplikovatelný kdekoliv, kde je dostatečný průtok vody ve vodovodní a kanalizační síti a voda proudí gravitačně. Měření v běžném provozu navíc dokazuje, že je nejen ekologické, ale také ekonomické, což je velmi přesvědčivý argument ve prospěch ochrany životního prostředí i konkrétně této technologie.

Dalšími finalisty kategorie byly společnosti Aleego a Mark2 Corporation Czech.

Vítěz kategorie Odpovědná firma v oblasti sociální: Accenture

Cena v této kategorii je udělena společnosti, která významným způsobem podporuje rozvoj lidského kapitálu ve svém okolí. Angažuje se v podpoře neziskových organizací, má vlastní nadační fond, zapojuje se do dobrovolnických prací, přispívá k rozvoji svého regionu a vnímá zaměstnance jako klíčovou součást společnosti a podporuje jejich rozvoj a vzdělávání.

Při svém podnikání se Accenture snaží podporovat 17 cílů udržitelného rozvoje, které jsou součástí dokumentu OSN pod názvem Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Má ovšem také mnoho lokálních projektů, které se zaměřují na podporu vzdělanosti a možnosti získání práce v ČR; podporu neziskového sektoru v ČR; ekoaktivity nebo programy pro rodiče. Jejich stálá síť dobrovolníků zahrnuje cca 40 zaměstnanců, dalších 400 se účastní charitativního běhu Teribear.

Celkově za poslední rok zaměstnanci Accenture věnovali 850 hodin dobrovolnickým činnostem a firma poskytla finanční podporu ve výši 3 miliony korun. Samotní zaměstnanci přispěli částkou 157 907 Kč na podporu jednotlivců a projektů v rámci dobrovolnických aktivit a částkou 144 000 korun na podporu projektů vybraných spolu s Nadací Terezy Maxové.

Mezi hlavní projekty patří Accenture Academy, jejímž prostřednictvím získalo práci 115 mladých lidí. Dalších 164 mladých lidí firma podpořila individuálními konzultacemi (profesní diagnostika, příprava na pohovor), 60 žen absolvovalo rekvalifikační kurz Digital Academy pořádaného ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas. Více než stovka dětí se dozvěděla více o finanční gramotnosti díky kurzu, který firma zdarma pořádá. Zaměstnanci se zapojili také například do projektu Ukliďme Česko.

Porota ocenila množství a rozmanitost projektů z oblasti CSR, jež firma podporuje, aktivní zapojení zaměstnanců, hendikepovaných a dlouhodobost a koncepčnost projektu.

Dalšími finalisty kategorie byly společnosti Lesaffre, Sodexo Pass Česká republika a Nadační fond Veolia.

Vítěz kategorie Odpovědná firma v oblasti životního prostředí: Groupe SEB

Cena v této kategorii bude udělena společnosti, která svou činností a přístupem přispívá k ochraně životního prostředí, chová se v duchu oběhového hospodářství nebo například aplikuje investiční politiku ve prospěch ochrany životního prostředí.

Každou vteřinu se na světě prodá v průměru 8 malých domácích elektrospotřebičů od jedné ze značek skupiny SEB. Firma francouzského původu s mnoha pobočkami v ČR se v roce 2008 rozhodla, že změní celkovou koncepci své výroby a hlavně přístup k životnosti výrobků. Na všechny své výrobky dává garanci opravitelnosti na dobu deseti let, náhradní díly jsou k dodání do 48 hodin.

Pokud se vám jejich výrobek pokazí, můžete jim ho donést a za přijatelnou cenu vám jej opraví. Všechny náhradní součástky jsou na skladě minimálně po dobu 10 let. Navíc s technologií 3D tisku firma plánuje i delší garanci, protože jakékoliv součástky půjde díky nákresům vytisknout v jediném exempláři i dlouho po ukončení výroby.

Princip eko-koncepce, tedy tvorby designu s ohledem na životnost a opravitelnost výrobku, je nejvýše na hodnotovém žebříčku cirkulární ekonomiky. Přístup Groupe SEB má podle poroty navíc globální dopad, neboť staví evropskou produkci do lepší pozice vůči konkurenci z Asie. Dalšími pozitivy je zapojení dodavatelů do celkového principu a významný potenciál do budoucna, aplikovatelný i v dalších oborech.

Dalšími finalisty kategorie byly společnosti Hello bank! a SUEZ Využití zdrojů.

Zvláštní cena poroty: Monsieur Bouchon

Jonathan Jacquet, mladý francouzský kuchař a someliér, se v srpnu 2018 stal Monsieur Bouchonem, tedy doslova „panem zátkou“. Rozhodl se v Praze rozjet neotřelý podnikatelský plán – pořádat soukromé večeře, kurzy vaření, degustace vína a hlavně pop-up večeře pro firemní i soukromé klienty. Na váš stůl z jeho rukou putují typické recepty francouzské kuchyně vyrobené z místních čerstvých produktů.

Jeho originální koncept večeří zavede strávníky na tak neobvyklá místa jako je park nebo třeba květinářství. Monsieur Bouchon prostě vezme svůj dřevěný skládací stůl na kolečkách, přijede například do parku, stůl rozloží, zapálí svíčky, nalije kvalitní víno a s úsměvem naservíruje gastronomické menu o několika chodech.

Za 7 měsíců od spuštění projektu vzrostl jeho obrat o 60 %. Sám Jonathan říká, že je svým výdělkem spokojený, neboť pokryje všechny jeho výdaje díky francouzské gastronomii.

Porota ocenila osobní zapálení Jonathana Jacqueta, originalitu, slibné ekonomické výsledky a jeho příspěvek k propagaci kvalitní francouzské gastronomie v Čechách.

O Francouzsko-české obchodní komoře

Francouzsko-česká obchodní komora je již 23 let významným hybatelem francouzsko-české podnikatelské komunity a aktérem obchodních vztahů obou zemí. FČOK je nezávislá organizace, která se samofinancuje.

Pro více než 300 členských společností i širokou veřejnost uspořádal tým FČOK za rok 2018 více než 60 akcí: tematické kluby, debaty a konference, školení, kulturní, společenská a sportovní setkání.

Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat v ČR nebo ve Francii. Služeb oddělení na podporu podnikání využije každoročně na 70 firem. FČOK rovněž provozuje podnikatelský inkubátor, jehož služeb využilo za 12 let více 118 francouzských MSP, z nichž přes 80 nadále působí na českém trhu.

FČOK je členem CCI France International, sítě 123 francouzských obchodních a průmyslových komor v zahraničí aktivních v 92 zemích světa.

Sdílet: